Med stort engagemang och gedigen hantverksskicklighet är Starka en trygg och smidig samarbetspartner som levererat kvalitetsprodukter sedan 1930. Idag skapar de helhetslösningar inom betong och är kända för sin leveranssäkerhet och goda service. De har specialistkompetens och moderna resurser för utveckling såväl som tillverkning av produkter för markbeläggning och betongelement som VA-system och fabriksbetong.
Sand, sten, cement och vatten är rena naturprodukter och passar därför överallt där flexibilitet och miljö eftersträvas. Materialen varken brinner eller ruttnar och ger ett behagligt inomhusklimat. Dessutom har betong lång hållbarhet och har därför, sett över materialets hela livscykel, relativt liten miljöpåverkan.
Bland Starkas produktutbud finns kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder. De gör även olika typer av gjutningar av allt från plintar till starka och millimeterpassade industrigolv.

Med stor flexibilitet i produktionen och tillverkningen anpassas produkterna alltid efter kundens önskemål och behov. Det gäller allt från betongelementens storlek, utseende och färg till transportsätt och leveranstid. Förutom konstruktion och tillverkning erbjuder Starka även montage på plats.
Starka är en pålitlig samarbetspartner genom hela projekteringsstadiet och arbetar tillsammans med kunden för att skapa en en kostnadseffektiv, snabb och miljövänlig lösning. Företagsstrukturen bygger på korta kontaktvägar och hög grad av service. De ger sakkunnig rådgivning redan i budgetskedet och deras elementprodukter är godkända för användning i Svanen-märkta hus.

Företaget arbetar ständigt för att optimera miljöarbetet. Formoljor och tillsatsmedel är utvalda med största omsorg för att minimera miljöpåverkan. Nyligen har Starka också lanserat deras nya EcoNox-teknologi i betongelementen, vilket innebär att de kan erbjuda väggar som tar upp och reducerar kväveoxider som avges från från fossildriven motortrafik i närmiljön.

Stäng meny